Dags att skriva åsiktsbrev! Deadline 9 nov 2016

Dags att skriva ett gammalt hederligt brev och stoppa Fennovoima!

Info från arbets och näringsministeriet finns på denna länk: http://tem.fi/documents/1410877/3162582/Kungörelse/b595f43a-d4ad-44b8-add1-b4bbd0cd17ff


Fennovoima AB har skickat ett program för bedömning av miljökonsekvenserna av ett projekt för slutförvaring av använt kärnbränsle – VI får NU framföra våra åsikter.

Detta evenemang går ut på:
att skriva och skicka ett brev till arbets och näringsministeriet och berätta vad vi tycker om att Fennovoima vill förvara kärnavfallet i antingen Pyhäjoki eller i Euraåminne.

Man kan också mejla, men bör då vara medveten om att de förmodligen har lättare å strunta i våra tankar om saken. Däremot måste varenda brev öppnas och läsas.

Skriv till:
Arbets- och näringsministeriets registratorkontor
PB 32, 000 23 Statsrådet
FINLAND

VIKTIGT: Nämn diarienumret: TEM/1308/08.05.01/2016
i dina åsikter.

Sista dagen är 9 november, skriv redan idag så att det blir av!

Om du vill besöka dem är adressen:
ANM/Registratorkontor Riddaregatan 2B, 00170 Helsingfors, Finland

Dela gärna fb-evenemanget: https://www.facebook.com/events/1275947312436760/