Fångens rättegång äger rum den 8 juni!

Aktivisten har suttit fängslad för förundersökning i mer än en månad nu. Rättegången sker den 8 juni kl 9 på morgonen i Brahestads tingsrätt (Sovionkatu 1, 92100 Brahestad)

Överföringssystemet för pengarna som fängelset använder fungerar inte, så fången har inte kunnat ringa sina nära och kära mer än några gånger efter att hen för några veckor sedan blev förflyttad till Uleåborg.

Uppdatering: Rättegången kommer att äga rum i Brahestad (Inte Uleåborg!) Det går inte att föra över pengar till fången vare sig via kontoöverföringar eller kontanter.