Fångens rättegång äger rum den 8 juni!

Aktivisten har suttit fängslad för förundersökning i mer än en månad nu. Rättegången sker den 8 juni kl 9 på morgonen i Brahestads tingsrätt (Sovionkatu 1, 92100 Brahestad)

Överföringssystemet för pengarna som fängelset använder fungerar inte, så fången har inte kunnat ringa sina nära och kära mer än några gånger efter att hen för några veckor sedan blev förflyttad till Uleåborg.

Uppdatering: Rättegången kommer att äga rum i Brahestad (Inte Uleåborg!) Det går inte att föra över pengar till fången vare sig via kontoöverföringar eller kontanter.

Aktivistens fångenskap fortsätter

Under Aktionsveckan Reclaim the Cape (22.4-1.5 2016) togs tiotals personer fast och 11 blev anhållna. Fem av dem blev släppta efter några dagar och sex hölls ännu inlåsta. En aktivist är ännu häktad.

Måndagen den 16 maj skedde en interneringsrättegång och rätten bestämde att fortsätta hålla aktivisten i häktet. Enda förklaringen för detta var att aktivisten kanske undviker den kommande rättegången för fallet.

Advokaten argumenterade att detta inte är tillräckligt för att hålla aktivisten, eftersom alla andra aktivister som är bosatta permanent utomlands också har släppts fria. Varken rätten eller polisen har besvarat detta argument.
Åtal måste väckas senast tisdagen den 31 maj, men det är också möjligt att åklagaren gör det tidigare. I värsta fall kommer fallet inte upp i rätten förrän i mitten av juni. Aktivisten är misstänkt för våldsamt upplopp samt våldsamt motstånd mot polisen. Med andra ord, är misstankarna inte värre än för de andra aktivisterna som redan blivit släppta.

Alla dokument har inte ännu blivit skickade till åklagaren, men hen kommer att få dem senare i veckan. Att dokumenten har skickats innebär att polisutredningen är över. Förutom att bestämma över huruvida åtal väcks kan åklagaren fritt besätta om aktivisten blir släppt eller inte.

Behandlingen av aktivisten under tiden i häktet har blivit bättre sen i fredags. Innan det städades cellen inte överhuvudtaget.

Fredagen den 13 maj blev kommunikationsförbudet avslutat. Detta har gett längre telefonsamtal till familjen, samtal till vänner och möjligheten att få och skicka brev och vykort. Måndagen den 16 maj lämnade vi fler böcker och snus till fången.

För stunden behövs massa olika stödaktioner! Organisera ett support café eller en demonstration i din stad, ta del i solidaritetsaktioner eller åk till lägret för att visa att motståndet inte kommer att avta bara för att man låser in aktivisterna.

Protestlägret fortsätter

För två veckor sen förstörde polisen båda protestlägren i Pyhäjoki och vräkte de boende till vägen. Lägerdeltagarna har däremot inte gett upp, utan samlar för tillfället ihop krafter och saker på en tillfällig lägerplats rätt långt från Hanhikiviudden. Det finns alltså inte ännu en ny permanent lägerplats, men planerna gror.

De senaste två veckorna har varit hektiska och lägerplatsen byttes riktigt ofta i början på grund av säkerhetsskäl.
Lägret har så gott som de kunnat fått göra mycket arbete med material och har lagat och samlat ihop de saker som blivit kvar efter deltagare i aktionsveckan Reclaim the cape.

På plats finns några människor som är redo för att sätta tid och kraft på att sätta upp det nya lägret. Det behövs alltså fler hjälpande händer nu än någonsin förr. Ta först kontakt genom att ringa lägertelefonen!
Lägertelefonen funkar, men det finns inte tillräckligt med el till datorn. Till platsen behövs också bilar, även en paketbil vore ypperligt, eftersom det skulle behövas städas upp efter polisens nedskräpning i de vräkta lägren.

Om vi vill att motståndsarbetet mot Fennovoima ska fortsätta på platsen där förstörelsen sker, är det nu dags att åka och hjälpa kärnkraftsmotståndarna!

P.S donationer kan man snart skänka till ett bankkonto, mer information kommer.

Uppdateringar om fångarna och om hur de har blivit bemötta av polisen

Aktionsveckan Reclaim the cape ägde rum i Pyhäjoki 22.4-1.5.2016 och tiotals människor blev arresterade av polisen. 11 aktivister blev anhållna. Efter några dagar blev fem av dem släppta och de kvarvarande sex fick stanna i häktet. Det finns ännu en aktivist kvar häktad.

Vi har skickat pengar, rena kläder, tandborstar och tandkräm, cigaretter, böcker etc. till fångarna så gott som vi har kunnat. Men fångarna har inte fått ta emot alla paket varken från sina föräldrar eller andra. De har inte heller haft möjlighet att skicka eller ta emot brev eller vykort.

Polisen har inte erbjudit lagliga anordningar för de inlåsta aktivisterna under deras tid där. Polisen menar att det inte har funnits resurser för att t.ex. städa cellerna och under de första dagarna hade fångarna inte möjligheter att tvätta sig, inget toapapper eller ordentlig mat. Fångarna fick inte heller gå ut så mycket som de borde ha fått enligt lagen.

Fredagen den 6.5. ägde en interneringsrättegång för två av aktivisterna. Advokaten beskrev det som en total lynchning och rättegången skedde utan åklagaren, endast polisen var där. Överraskande nog fortsatte häktningen. De här två fångarna släpptes tisdagen den 10.5, men de är fortfarande misstänkta för våldsamt upplopp och för våldsamt motstånd mot polisen. Inga böter har ännu släppts. Efter att dessa två aktivister blivit fria fick vi olyckligtvis information om att en aktivist blivit mobbad av polisen mitt i natten.

Torsdagen den 12.5. släpptes två aktivister från häktet och även en till under fredagen den 13.5, men en aktivist är ännu i häktet. Polisen har äntligen städat cellerna, efter att man satt press på dem under flera dagar om problemet. De har också, äntligen, låtit fången få vara utomhus. För stunden har fången inget större att klaga på angående fängelsevistelsen, säger hens advokat.

Måndagen den 16.5. kommer det att ske en rättegång och efter det vet vi mer om den eventuellt fortsatta fängelsevistelsen.

Endast den närmsta familjen och advokaten har fått tillstånd att besöka eller ha telefonsamtal med fångarna. Detta har inte varit möjligt för de fångar som har sina föräldrar utanför Finland på grund av avstånden.

Fångarna har inte fått alla böcker som har skickats till dem via polisen. Vår advokat sa att det är otänkbart och saknar motstycke.

De fångar som inte talar finska har tvingats att prata engelska med sin familj, trots att de hade kunnat tala svenska. Även fast svenska är det andra nationella språket i Finland, finns det tydligen inte med på kartan i “det finska norra Österbotten” enligt polisen.

Det har också inträffat andra typer av repression. Två läger blev vräkta och vi försöker ännu klura ut om detta skedde enligt lagen. Polisen har förstört och lämnat lägren med en stor oreda efter dem. Aktivisterna var tvungna att lämna området innan all utrustning och personliga föremål var packade, vilket har lett till att en massa saker nu saknas. Polisen sa att alla saker finns att få via Pyhäjoki kommun (vi fick senare veta att det i praktiken var ett deponeringsområde) och Brahestads polisstation, där vi inte ännu har hittat något av de försvunna sakerna.

ACAB

Solidaritet är ett verb: Hälsningar till Pyhäjoki

Solidaritet är ett verb, så sägs det. Bilder med detta säger mer än tusen ord. Här nedan kommer en del av de solidaritetshälsningar som vi har fått de senaste veckorna.

Varje hälsning värmer våra hjärtan.

Från fjärran länder

Skogsockupationen som funnits sen våren 2014 i Hambach utanför Köln, hälsar till oss med denna bild. De kämpar mot energibolaget RWEs (Europas största enskilda klimatuppvärmare) kolgruva. Kampanjen har utförts på många olika sätt och saktat ner arbetet. När man i Pyhäjoki sörjde en grävmaskins hydraulicoljeslangar, brann det en hel del kablar i Hambach: som stoppade hela gruvarbetet för två dygn. Vilket sved i miljöförstörarna RWEs plånböcker.

Från Franska Bure hälsar man att kärnkraftsmotståndet i Pyhäjoki, bland många andra, vid första anblick kan verka vara något litet och som bara påverkar på plats, men som ofta också kan påverka starkt globalt.

I början av maj kom en italiensk hälsning “for Earth defenders” – “för jordens försvarare”.

I tyska Lusatia, finns LAUtonomia skogsockupation mot energibolaget Vattenfalls brunkolsgruva och de skickar hälsningar till kamraterna här i norr. Klimatförändringar är på det viset också en usel sak, att de inte stannar vid nationens gränser: “Like the ZADs (Zones a defendre, Areas to defend) in France, the No TAV movement in Italy, the Hambach Forest Occupation near Cologne, Save Skouries in Greece and many others, also “Stop Fennovoima” is a befriended project to us, to which we feel related to.”

soli_stockholm_2

Ett Stockholm i maj skriver detta på sitt vykort: “Solidarity from Stockholm to Pyhäjoki! Fuck Fennovoima-Rosatom! Fuck the cops! Fuck the states!”

Finska Åbo och övriga Finland

Uleåborg och pälsklädda positionstagare

I Tammerfors anarkistiska första maj tåg bars det banderoller

Det talades om första maj tåg: I Helsingfors dök det också upp en banderoll under den dagen.

Aura-gruppen från Åbo skickade sina egna hälsningar den 3 maj:

“Släpp de fångatagna kamraterna i Pyhäjoki fria”

“I Pyhäjoki har man under aktionsveckan Reclaim the cape mot Fennovoima-Rosatoms kärnkraftsbygge arresterat kamrater som utredningsfångar. Som solidaritetsakt gick vi och satte upp en banderoll på bron över Martinsgatan. Från detta reser vi oss bara starkare! #stopfennovoima”

“Stöd till Pyhäjoki och till fångarna!”

Den fjärde maj kom det även en andra hälsning från Åbo: “Kärnkraftverksansökan förstör stora skogsområden i norra finland: Den förstör unika ängar, våtmarker och stränder, som är värdefulla i sig men också för unika djurarter samt människors hem.

Hanhikiviudden är ett konfliktområde, och det rör även Åbo. Åbo stad äger Åbo energi, som investerat i Fennovoima-Rosatoms byggprojekt. Åbo energi bekräftade sitt deltagande i Fennovoimas projekt i februari 2014 och bestämde att investera med 39,2 miljoner euro åren 2014-2024. Många andra städer och företag har lämnat projektet men inte Åbo. När kommer Åbo att lämna projektet?”

9.5 Fördes saken vidare i Åbo, passligt nog till Åbo energis tomt: om man investerar pengar i Fennovoima-Rosatom, får man väl räkna med kundrespons?

“Åbo energi ut ur Fennovoima!”

soli_turku_3

“Snutar, svin, Putins springpojkar!”

soli_turku_5

“Fennovoima: nävarna bort från Hanhikivi! Stöd till Pyhäjokilägret! Fångarna fria ACAB”

Nätverken Kvinnor för fred Finland – samt Kvinnor mot atomkraft finland har redan tidigare gett sitt stöd, samt rättat till YLE Uleåborgs ena nyhet:

“Nätverken Kvinnor för fred och Kvinnor mot atomkraftb stöttar aktioner mot kärnkraft samt lägret i Pyhäjoki, dvs tvärtemot vad YLE Uleåborgs Kati Jurka hade skrivit idag den 29.4. Vi stöttar fredliga aktioner men vi godkänner inga som helst våldsamma sådana.

Motstånd mot Fennovoima fortsätter. Förhoppningsvis får torsdagens händelser stöd från utlandet att agera”

3 maj visade A-Ryhmä sitt stöd till Pyhäjoki.

10 maj dök det upp lakan i Helsingfors

“Ingen kärnkraft till Pyhäjoki. Stoppa Fennovoima”

17.5. Helsinki: