Venäläiset ympäristöjärjestöt tukevat ydinvoiman vastaisia protesteja Suomessa

Käännös julkaistu kirjoittajan luvalla.
Alkuperäinen artikkeli 24.6.2015: http://bellona.ru/2015/06/24/hanhikivi-letter

24.6.2015 julkaistiin avoin kirje, jossa 14 järjestön edustajat (mukaan lukien Bellona) ilmaisivat tukensa suomalaisille järjestöille ja aktivisteille, jotka protestoivat Rosatomin ydinvoimalahanketta vastaan Hanhikiven niemellä, Pohjois-Suomessa.

Kuten Bellonassa aiemmin kerroimme, Fennovoiman tulevan ydinvoimalatyömaan läheisyydessä, on toiminut protestileiri huhtikuusta 2015 lähtien. Leiri pyrkii hidastamaan Fennovoiman ydinvoimalahankkeen valmistelevia töitä. Venäjän valtion korporaatio Rosatom on ostanut 34% lähes konkurssiin vajonneesta Fennovoiman yhtiöstä. Sen lisäksi, että Rosatom on yksi suurimmista yhtiön omistajista, se on myös tulevan voimalan laitostoimittaja ja ydinpolttoaineen toimittaja. Finanssikriisistä johtuen Rosatom käyttää projektin rahoittamiseen Venäjän valtion hyvinvointirahaston varoja. Virallisesti tämä rahasto on tarkoitettu varmistamaan sen, että Venäjällä saadaan eläkkeet maksettua. Sen alkuperäinen tarkoitus ei ole ollut rahoittaa ulkomaisia yhtiötä, kuten tässä tapauksessa Fennovoimaa.

Uuden reaktorin rakentaminen Suomeen synnyttää vastustusta monestakin syystä. Ensinnäkin siksi, että kyseessä on prototyyppi, venäläinen voimalamalli VVER-1200, jota ei ole vielä testattu. Toiseksi siksi, ettei ydinjäteongelmaa ole edelleenkään ratkaistu. Kolmanneksi, koska on olemassa vaihtoehtoisiakin energiamuotoja, jotka ovat turvallisempia ja halvempia.

Vastuuton ydinenergianvientihanke Venäjältä Suomeen on pysäytettävä

Useat venäläiset kansalaisjärjestöt vastustavat uusien ydinvoimaloiden rakentamista Venäjälle ja muihin maihin. He vastustavat myös uusien ydinvoimaloiden vientiä Venäjältä ulkomaille. Vuonna 2013 järjestöt tekivät tästä yhteisen kannanoton.

«Meidän kotimme ei ole ydinvoimalaa varten» -juliste ydinvoiman vastaisella leirillä.

Kuva: Andrey Ozharovskiy / Bellona

 

 

 

 

 

14 järjestöä (Kazanista, Nizhnyi-Novgorodista, Cheljabinskista, Ozerskista, Moskovasta, Pietarista, Sosnovyi Borista, Murmanskista, Arkangelista, Balakovista, Rostov-na-Donusta, sekä laajemmista verkostoista, kuten Venäjän sosio-ekologisesta liitosta, sekä kansainvälisestä sosio-ekologisesta liitosta (Socio-ecological union) ja Dekommissia -verkostosta) ilmaisi tukikirjeessään vastustavansa Suomen uutta ydinvoimalahanketta.

«Mielestämme kaikki ydinvoimalat tulisi sulkea Italian ja Liettuan esimerkin ja Saksan poliittisen päätöksen mukaisesti. On vastuutonta kasvattaa näiden laitosten tuottamaa ydinjätekuormaa, joka on vaaraksi tuleville sukupolville» julistaa järjestöjen yhteinen tukikirje ja esittää toiveen «On olemassa todellisia vaihtoehtoja ydinvoimalle: energian säästö ja uusiutuvien energiamuotoen käyttö. Me toivomme, että Suomi ja Venäjä tulevat tekemään yhteistyötä näiden kestävien energian tuotantomuotojen kehittämisessä ja keskeyttävät vaarallisen, kestämättömän ja vastuuttoman ydinenergian viennin Venäjältä Suomeen.»

Suomessa vieraillut Bellonan kirjeenvaihtaja haastatteli muutamia Hanhikiven protestileiriläisiä ja kysyi, miksi vastustavat hanketta.

Olli Tammilehto: Pidän ydinvoimalan rakentamista hulluna ideana

Olli Tammilehto, vapaa tutkija ja kirjoittaja.

Kuva: Andrey Ozharovskiy / Bellona

 

 

 

 

Olli Tammilehto, vapaa tutkija ja kirjoittaja:

«Olen täällä, koska pidän ydinvoimalan rakentamista hulluna ideana. Tämä tulee maksamaan huomattavasti enemmän, kuin vaihtoehtoiset energiamuodot. Tämä hanke uhkaa uusiutuvan energian kehittämistä. Me tarvitsemme toisen suunnan niin energia- kuin sosiaalipolitiikkaankin.

Haluan sanoa venäläisille kollegoilleni, että meidän täytyy taistella yhdessä ydinvoimaa vastaan. Minä tiedän, että monet Venäjällä vastustavat uusien ydinvoimaloiden rakentamista. Näissä asioissa meillä länsimaissa on samanlaisia ongelmia, kuin Venäjällä. Hyvin usein maiden hallitukset toimivat ihmisten intressejä vastaan, kuten tämän ydinvoimalahankkeen kohdalla».

Angi Mauranen: toivon, ettei tämä ydinvoimala koskaan toteudu

Angi Mauranen, Maan ystävät ry:

«Minä olen täällä pysäyttääkseni Fennovoiman ydinvoimalan rakentamisen. Tällä hankkeella on niin paljon ongelmia, että minun on vaikea nimetä yhtä tärkeintä… On ongelmia, jotka liittyvät nimenomaan tähän hankkeeseen ja sitten on ongelmia, jotka liittyvät ydinvoimaan ylipäätään.

Fennovoiman toiminta on epäilyttävää: lupien kiertämiset sallittiin, kun metsien kaatoon ryhdyttiin ennen lupien lainvoimaisuutta. Näin aloitettiin ns. valmistelevat työt. Tämän lisäksi ydinvoima on muutenkin energiamuotona vanhanaikaista ja vaarallista, eikä se vastaa nykyaikaista kehitystä.

Ydinvoiman vastainen mielenosoitus Fennovoiman toimiston edessä Pyhäjoella.

Kuva: Andrey Ozharovskiy / Bellona

 

 

Olemalla täällä taistelen muutekin vallitsevaa järjestelmää vastaan, joka sallii mm. sellaiset asiat, kuten ydinvoiman. Fennovoima aikoo rakentaa ydinvoimalan venäläisten toimittamana, mutta minä protestoisin myös amerikkalaista, ranskalaista ja mitä tahansa muuta ydinvoimalaa vastaan. Minua eivät kiinnosta teknologiset yksityiskohdat. Laitoksesta riippumatta kaikilla ydinvoimaloilla on samoja ongelmia. Ensinnäkin se, ettei ole varmaa kuinka paljon kulutus ja teollisuus tulee kasvamaan, mitä varten uusia ydinvoimaloita rakennetaan. Tämän lisäksi ydinjätteiden loppusijoitusta ei ole ratkaistu, eikä ole mahdollista rakentaa 100% turvallista ydinvoimalaa.

Ydinvoimalle on vaihtoehtoja ja kaikkein tärkeimmät niistä liittyvät sähköenergian tuotantoon. Tämän lisäksi meidän tulee vähentää kulutusta ja lisätä energiatehokkuutta. Vaikka tarvitsemme energiaa, meidän on kulutuksessa pyrittävä ekologisesti kestävälle tasolle. Meidän tulee käyttää uusiutuvia energian lähteitä, kuten tuulivoimaa, aurinkovoimaa, biomassaa ja biokaasua. Pienet energiaysiköt ja hajautettu tuotanto, joka perustuu uusiutuvaan energiaan, on sitä, mitä me tarvitsemme.

Minä toivon, ettei ydinvoimalaa tulla koskaan rakentamaan ja, että voin tulevaisuudessa palata tänne hienolle paikalle.»