Ei pelkkä “vedenkeitin” – onnettomuus Ostrovetsissa

Fennovoima on verrannut useasti ydinvoimalaa vedenkeittimeen. Todellisuus on kuitenkin jotain aivan muuta, kuten Ostrovetsin onnettomuus todistaa.

Tätä kuvastamaan protestileiriläiset ripustivat banderollin Stora Enson hakkuuaukiolle, joka on 8-tien ja vanhan leirin vieressä.

Tiedote 30.5.2016
Vapaa julkaistavaksi heti

Fennovoiman pääsuunnittelijan työmailla ja ydinvoimaloissa jatkuvia ongelmia

Fennovoiman ja Rosatomin Hanhikivi 1 -ydinvoimalan pääsuunnittelija Atomproektin työmailla on jatkuvia ongelmia sekä puutteita rakentamisen laadussa. Viimeisin esimerkki on Valko-Venäjän Ostrovetsin ydinvoimalatyömaalla tapahtunut betoniraudoitusten romahdus valun aikana 8. huhtikuuta 2016. Tähän liittyen Valko-Venäjä sai Liettualta nootin, jossa vaaditaan Valko-Venäjää toimittamaan perusteellinen selvitys onnettomuudesta, sekä muista mahdollisista onnettomuuksista työmaalla. Valko-Venäjän viranomaiset eivät ole tiedottaneet tapahtuneesta ennen Liettuan pyyntöä, kuten Liettuan ulkoministeriön sivuilta selviää.

Valko-Venäjän tapaus ei ole ainutlaatuinen, vaan myös Sosnovyi Borissa Leningrad II -reaktorin työmaalla tapahtui heinäkuussa 2011 teräsrakenteiden romahdus, jossa 1200 tonnia painava reaktorin suojakuori sortui. Ympäristöjärjestö Bellona kertoo myös heinäkuussa 2015 tapahtuneesta onnettomuudesta. Tuolloin suojaputkia reaktoriin siirrettäessä putosi 70 tonnia painava rakennelma 20 metristä reaktoriin, jolloin reaktorin tärkeitä osia vaurioitui. ”Tämä kaikki kertoo heikosta turvallisuuskulttuurista työmaalla”, kommentoi Pyhäjoen ydinvoimanvastaisessa protestileirissä asuva Elina Savolainen.

Savolainen haluaa muistuttaa myös Intian Kudankulamin ydinvoimalan teknisistä ongelmista. Rosatomin tytäryhtiön, Atomenergostroyn suunnittelema ydinvoimala on toiminut heikolla teholla, kuten kertoo tutkija VT Padmanabhan. Rosatomin toimittama VVER-1000 reaktori viivästyi useita vuosia, suurimmaksi osaksi siihen liittyvien teknisten ongelmien vuoksi. Valmistumisen jälkeen laitos on automaattisesti sulkeutunut lukuisia kertoja teknisten ongelmien vuoksi. Padmanabhanin mukaan pysähdysten takia laitos on ollut laskennallisesti vain puolet ajasta käynnissä. Laitos on Hanhikivelle rakennettavaa VVER 1200 mallin edellinen versio. Myös tietokirjailija Risto Isomäki on muistuttanut samoista ongelmista.

Säteilyturvakeskus STUK ei myöskään luota Hanhikivi 1 -voimalan pääsuunnittelijaan. Se on todennut pääsuunnittelija Atomproektin johtamisjärjestelmän puutteelliseksi. STUK on esittänyt useita kehittämisvaatimuksia Atomproektille.

Savolainen vaatii päättäviä tahoja suhtautumaan tapahtumiin vakavasti ja luopumaan näin riskialttiista hankkeesta. ”Leningrad II -voimala toimii referenssinä Hanhikivi 1:lle. Sieltä ja muualta saadut ”näytöt” pitää ottaa huomioon ja luopua projektista ajoissa”, toteaa Savolainen.

Pyhäjoen ydinvoiman vastainen protestileiri
stopfennovoima [at] protonmail.com

Lue lisää:

Liettuan ulkoasiainministeriö:
https://www.urm.lt/default/en/news/belarusian-ambassador-receives-lithuanias-diplomatic-note-over-accident-at-belarusian-nuclear-power-plant

Sosnovyi Bor ja onnettomuudet rakennustyömaalla:
http://yle.fi/uutiset/miten_sosnovyi_borin_kuninkaasta_tuli_fennovoiman_paaurakoitsija_taustalla_vaarinkaytosepailyja_ja_maksuvaikeuksia/8779301
http://old.novayagazeta.ru/data/2011/078/30.html
http://bellona.ru/2015/10/15/laes-2-ovos/

Kudankulam:
http://www.hs.fi/ulkomaat/a1305970090867

STUK:
http://www.stuk.fi/stuk-valvoo/ydinturvallisuus/stukin-kolmannesvuosiraportointi/uusien-hankkeiden-valvonta

“Valko-Venäjälle nootti Liettualta koskien onnettomuutta ydinvoimalatyömaalla

5. toukokuuta, Liettuan varaulkoministeri, Andrius Krivas kutsui Valko-Venäjän suurlähettilään Aleksandr Korolin Liettuaan ja pyysi häntä toimittamaan perusteellisen selvityksen onnettomuudesta Ostrovetsin ydinvoimalatyömaalla.

Nootti annettiin heti sen jälkeen, kun Valko-Venäjän media raportoi betoniraudoitusten romahduksesta Ostrovetsin ydinvoimalatyömaalla. Varaulkoministeri Krivas ojensi diplomaattisen nootin Valko-Venäjän suurlähettiläälle pyytäen täydellistä selvitystä sekä tästä, että muista mahdollisista onnettomuuksista ydinvoimalatyömaalla Ostrovetsissa. Suurlähettilästä pyydettiin myös välittömästi toimittamaan Liettuan viranomaisille tietoa siitä, millaisia keinoja on käytössä vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja miten Valko-Venäjällä varmistetaan, että kansainvälisistä ydinturvallisuusvelvoitteista ja ympäristönsuojelusta huolehditaan.

Valko-Venäjän median 4.5.2016 antamaan tietoon pohjautuen, onnettomuus tapahtui huhtikuun puolivälissä 2016. Valko-Venäjän viranomaiset eivät kuitenkaan antaneet mitään virallista tietoa tai selitystä tapahtuneesta ennen Liettuan pyyntöä. Valko-Venäjän tiedotusvälineiden mukaan tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun onnettomuuksia on sattunut ydinvoimalatyömaalla Ostrovetsissa.

6. päivä toukokuuta Valko-Venäjä myönsi virallisesti, että onnettomuus Ostrovetsissa on huomioitu, vaikka alkuun sanottiin tiukasti, ettei tällaista ole tapahtunut. Valko-Venäjän energiaministerin mukaan raudoituksen tukipilarit romahtivat rakennuksen betoninvalutyössä kahden reaktorin välissä 8. päivä huhtikuuta. Valko-Venäjä kutsuu tapahtumaa virheeksi, joka sattui voimalan valmistelevissa töissä.

Liettuan ulkoasiainministeriö pyytää Valko-Venäjää välittömästi

1) kutsumaan kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA:n suorittamaan sisäisten ja ulkoisten uhkien arvioinnin (engl. Site and External Events Design – SEED) sen täydellisessä laajuudessa. Tämän tuloksena voidaan arvioida, onko Ostrovetsin alue sopiva ydinvoimalalle.

2) suorittamaan riski- ja turvallisuusarvioinnin (ns. stressitestit) Ostrovetsin ydinvoimalalle, kuten 23.6.2011 Euroopan Komission kanssa oli sovittu.

3) harkitsemaan uudelleen kielteistä suhtautumistaan kansainvälisten asiantuntijoiden komission perustamiseen, jota Espoon sopimuksen (yleissopimus valtioiden rajat ylittävien hankkeiden ympäristöarvioinnista) toimeenpaneva komitea ehdotti. Komissiota tarvitaan tekemään perusteellinen analyysi siitä, miten Valko-Venäjä toimii tällä ydinvoimalatyömaalla.

Liettuan ulkoasiainministeriö on toistuvasti esittänyt huolensa Ostrovetsin ydinvoimalatyömaan turvallisuuteen liittyen ja lähestynyt tässä asiassa Euroopan Unionia, kansainvälistä atomienergiajärjestöä, YK:ta ja muita järjestöjä.”

https://www.urm.lt/default/en/news/belarusian-ambassador-receives-lithuanias-diplomatic-note-over-accident-at-belarusian-nuclear-power-plant

Leningradskaja II: rakennustyömaan onnettomuus:
http://old.novayagazeta.ru/data/2011/078/30.html

http://bellona.ru/2015/10/15/laes-2-ovos/

Titan 2 ja Sosnovyi Bor:
http://yle.fi/uutiset/miten_sosnovyi_borin_kuninkaasta_tuli_fennovoiman_paaurakoitsija_taustalla_vaarinkaytosepailyja_ja_maksuvaikeuksia/8779301